Kierownictwo KPRM

Maciej Wąsik

sekretarz stanu

Urodzony w dniu 16 października 1969 r. w Warszawie. Poseł na Sejm VIII kadencji okręgu płockiego.

Magister archeologii – absolwent Wydziału Historycznego (Instytut Archeologii) Uniwersytetu Warszawskiego. 

Urzędnik państwowy i samorządowy. W 2003 r. został wybrany Burmistrzem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Współtwórca Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2010 roku uzyskał mandat radnego m.st. Warszawy, a w roku 2014 został wybrany do sejmiku mazowieckiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Żonaty. Ma trójkę dzieci.

Data publikacji : 24.11.2015

Data modyfikacji : 14.12.2015
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 8556