Kierownictwo KPRM

Beata Szydło

wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Urodzona 15 kwietnia 1963. Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Pochodzi z Przecieszyna - miejscowości położonej w gminie Brzeszcze w Zachodniej Małopolsce.

W 1987 ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 - 1995 była doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W 1997 ukończyła studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001w Akademii Ekonomicznej w Krakowie - zarządzanie samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. 

W latach 1995 - 1997 była kierownikiem Libiąskiego Centrum Kultury, które tworzyła od podstaw.

W latach 1997 - 1998 była dyrektorem ośrodka kultury w Brzeszczach. W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze - najmłodszym burmistrzem w Małopolsce. W latach 1998–2002 pełniła także funkcję radnej powiatu oświęcimskiego. W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego. W 2004 została wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzeszcze.

W 2005 wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z jego listy została wybrana na posła V kadencjiz najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim. Zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W 2010 została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Zamężna. Ma dwóch synów: Tymoteusza i Błażeja.

Data publikacji : 18.11.2015

Data modyfikacji : 09.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Beata Szydło, wiceprezes RM
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5097