Kierownictwo KPRM

 • Mateusz Morawiecki
  prezes Rady Ministrów
 • Piotr Gliński
  wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Jarosław Gowin
  wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • Jacek Sasin
  wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • Michał Dworczyk
  minister-członek Rady Ministrów, wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Mariusz Kamiński
  minister-członek Rady Ministrów, koordynator Służb Specjalnych
 • Adam Lipiński
  sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
 • Piotr Müller
  sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu
 • Piotr Naimski
  sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Anna Schmidt-Rodziewicz
  sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego
 • Łukasz Schreiber
  sekretarz stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • Marek Suski
  sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów
 • Paweł Szrot
  sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Maciej Wąsik
  sekretarz stanu
 • Michał Woś
  minister-członek Rady Ministrów
 • Tomasz Szczegielniak
  podsekretarz stanu, sekretarz Rady Ministrów
 • Magdalena Tarczewska-Szymańska
  dyrektor generalny KPRM