Zgłoszenie na egzamin

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu składa się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Skarbu Państwa
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu zawiera:
1) wniosek o wpisanie na listę uczestników egzaminu wraz ze wskazaniem terminu egzaminu spośród terminów określonych przez Prezesa Rady Ministrów,
2) kwestionariusz osobowy osoby składającej zgłoszenie,
3) kopię dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Wniosek o wpisanie na listę uczestników

Formularz kwestionariusza osobowego

Osobę zgłaszającą przystąpienie do egzaminu zawiadamia się pisemnie o wpisaniu na listę uczestników egzaminu w danym terminie, najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu. Termin egzaminu nie podlega zmianie.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu jest możliwa przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie - decyduje data wpływu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Data publikacji 24 lutego 2017, 13:00

Data modyfikacji 24 lutego 2017, 13:43
Rejestr zmian
Autor: Beata Trejnowska, Departament Skarbu Państwa
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5998