Egzaminy dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259) egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez Prezesa Rady Ministrów.

Za organizację egzaminów odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

______________________________________

Kontakt w sprawie egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych:

tel. 22 695 85 11, 22 695 89 67

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Skarbu Państwa
Al. Ujazdowskie 1/ 3
00-583 Warszawa

email egzamin@kprm.gov.pl

Data publikacji 24 lutego 2017, 13:00

Data modyfikacji 7 marca 2017, 13:34
Rejestr zmian
Autor: Beata Trejnowska, Departament Skarbu Państwa
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5073