Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych ustaw

Data publikacji : 29.01.2018

Rejestr zmian
Autor : Jakub Bejnarowicz
Chartered Institute of Management Accountants

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 528