BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.html
2020-08-13, 11:30

Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.

Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2018 r. docx, pdf

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r. doc, pdf

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2013 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2012 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2011 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2010 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2009 r.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2014
Data modyfikacji : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Prawny KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony