Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM

Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

 

Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2018 r. docx, pdf

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r. doc, pdf

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2013 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2012 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady MInistrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2011 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2010 r.

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2009 r.

Data publikacji : 14.01.2014

Data modyfikacji : 04.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Departament Prawny KPRM
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 9295