Postępowania wszczęte

W tym dziale znajdziecie Państwo ogłoszenia o zamówieniach publicznych - redagowane przez Wydział Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego KPRM. Ogłoszenia umieszczane są na stronie z chwilą wszczęcia przedmiotowych postępowań.
Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
PN-17/2016 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja nekrologów i kondolencji poniżej 135 000 EURO przetarg nieograniczony 09.12.2016 r., godz. 10:00
PN-16/2016 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej papierowej oraz elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 07-12-2016 godzina 10:00
PN-9/2016 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących, faksujących powyżej 135 000 Euro przetarg nieograniczony 12.10.2016 r., godz. 10:00