Postępowania wszczęte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
Pn-29/2019 Dostawa zagranicznej prasy papierowej i elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 26.11.2019 r. godz. 10.00
PN-25/2019 Montaż instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w skrzydle B (część wschodnia) budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie poniżej 5 548 000 euro przetarg nieograniczony 23.10.2019 r. godzina 10:00
PN-23/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie symulacji strategicznych z zakresu obronności poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 01.10.2019 r. godzina 10:00
PN-22/19 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie 12 miesięcy poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 12.09.2019 r. godz. 10.00
PN-17/2019 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem do replikacji maszyn wirtualnych, uruchomienie dostarczonego sprzętu i oprogramowania w środowisku Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 2019-08-27 godzina 10:00
Postępowania wszczęte
do góry