Postępowania rozstrzygnięte

Dostawa upgrade’u licencji 446 na czas nieoznaczony na oprogramowanie statystyczne PS IMAGO PRO 5.1 na 5 stanowisk roboczych zawierające następujące składniki IBM SPSS w wersji 25 lub wyższej: 7 modułów (Statistics Base, Custom Tables, Regression, Advanced Statistics, Categories, Forecasting, Exact Tests) - 3 stanowiska; 4 moduły (Statistics Base, Custom Tables, Forecasting, Regression) – 2 stanowiska lub dostawa nowej licencji na oprogramowanie równoważne obejmujące funkcjonalność statystyczną

PN-19/2019

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 06.08.2019
Obowiązuje od : 06.08.2019
Data modyfikacji : 06.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Andrzej Klarkowski
Departament Studiów Strategicznych

Osoba publikująca: Iwona Świątnicka
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 202