Postępowania rozstrzygnięte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
PN-19/2019 Dostawa upgrade’u licencji 446 na czas nieoznaczony na oprogramowanie statystyczne PS IMAGO PRO 5.1 na 5 stanowisk roboczych zawierające następujące składniki IBM SPSS w wersji 25 lub wyższej: 7 modułów (Statistics Base, Custom Tables, Regression, Advanced Statistics, Categories, Forecasting, Exact Tests) - 3 stanowiska; 4 moduły (Statistics Base, Custom Tables, Forecasting, Regression) – 2 stanowiska lub dostawa nowej licencji na oprogramowanie równoważne obejmujące funkcjonalność statystyczną poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 19.08.2019 r. godzina 10:00
PN-16/2019 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do monitorowania procesu terminowości udzielania odpowiedzi na wystąpienia parlamentarne kierowane do członków Rady Ministrów wraz z przeniesieniem (migracją) danych z obecnie używanego systemu e-Interpelacje oraz serwis systemu przez 36 miesięcy poniżej 144 000 Euro przetarg nieograniczony 27.06.2019 r. godz. 10.00
PN-8/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń biurowych na pomieszczenia socjalne w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie poniżej 5 548 000 euro przetarg nieograniczony 2019-06-28 godzina 10:00
PN-13/2019 Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych, udzielanie wsparcia eksperckiego, działania edukacyjne z zakresu równości szans płci w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci” powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 2019-05-20 godzina 10:00
PN-14/2019 Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Secure Business lub dostawa innego równoważnego systemu antywirusowego poniżej 144 000 Euro przetarg nieograniczony 18.04.2019 r. godzina 10.00
PN-11/2019 Prowadzenie kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych oraz w internecie poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 23.04.2019 r. godzina 10:00
PN-9/2019 Produkcja spotów informacyjno-promocyjnych poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 08.04.2019 r. godzina 10:00
PN-10/2019 Zakup powierzchni reklamowej w dwóch dziennikach ogólnopolskich poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 2019-04-05
PN-3/19 Sukcesywne dostawy na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących, faksujących powyżej 144 000 Euro przetarg nieograniczony 12.04.2019
do góry