Postępowania rozstrzygnięte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
PN-17/2016 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja nekrologów i kondolencji poniżej 135 000 EURO przetarg nieograniczony 09.12.2016 r., godz. 10:00
PN-16/2016 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej papierowej oraz elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 07-12-2016 godzina 10:00
PN-11/2016 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja nekrologów i kondolencji na łamach dzienników "Rzeczpospolita" i "Gazeta Polska Codziennie". poniżej 135 000 Euro przetarg nieograniczony 10.11.2016 r., godz. 10:00
PN-12/2016 Dostawa oraz wdrożenie systemu typu sandbox do ochrony przed zaawansowanymi atakami typu ATP poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 17.10.2016 godzina 10:00
PN-10/16 Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 26.09.2016 r. godz. 10.00
PN-9/2016 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących, faksujących powyżej 135 000 Euro przetarg nieograniczony 12.10.2016 r., godz. 10:00
PN-8/2016 Wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 22.08.2016. godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 18 marca 2016 (Dz.U. poz. 393 ) o szczególnych rozwiązaniach [...] poniżej 135 000 euro nie dotyczy
PN-6/16 Dostawa licencji oprogramowania poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 11.05.2016 r. godz. 10.00
PN-3/2016 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. poniżej 135 000 euro przetarg nieograniczony 21.04.2016 r., godz. 10.00

Wybierz Strony