2015

Organizacja staży zagranicznych dla pracowników urzędów administracji rządowej.

PN-15/2015

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 22.04.2015

Data modyfikacji : 14.05.2015
Rejestr zmian
Autor : Sylwia Jabłońska
Osoba publikująca: Sylwia Jabłońska
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 1628