2015

Organizacja i realizacja dwunastu 2-dniowych sesji szkoleniowych pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe.

PN-10/2015

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 04.04.2015

Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian
Autor : Barbara Szymborska
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2272