2015

Organizacja szkolenia pn. Jak skutecznie się komunikować? - Urząd bliżej Obywatela.

PN-12/2015

Postępowanie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. „Procesy cele kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 28.03.2015

Rejestr zmian
Autor : Wojciech Michota
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2999