2014

Wydrukowanie 2 typów ulotek, broszury oraz plakatu

PN-34/2014

Zamówienie realizowane w ramach projektu ,,Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” jest współfinansowany
ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia  i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 07.11.2014

Data modyfikacji : 28.11.2014
Rejestr zmian
Autor : Bartłomiej Szpilarski
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1546