2014

Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów,kierownictwa oraz pracowników KPRM.

PN-31/2014

Zamówienie w części, w zakresie jednego z pakietów, będzie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w części Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 05.11.2014

Data modyfikacji : 18.11.2014
Rejestr zmian
Autor : Sylwia Jabłońska
Osoba publikująca: Sylwia Jabłońska
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 1798