2014

Dostawa tabletów

ZW-26/2014

  1. Zakup 2 szt. tabletów realizowany w ramach cross-financingu ze środków Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 r. w części dotyczącej Rocznego Planu Kosztów Instytucji, finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet X, Działanie 10.1 (nr umowy: POKL.10.01.00-00.001/11 z późn. zm.), kat. interwencji 85.

Pliki do pobrania

postępowanie wykonawcze do umowy ramowej
Data publikacji : 02.10.2014

Rejestr zmian
Autor : Bartłomiej Szpilarski
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1170