2013

Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie w wybranych miastach wojewódzkich 19 jednodniowych sesji szkoleniowych z tematu „Efektywna analiza, raportowanie oraz prezentacja danych przy wsparciu narzędzi informatycznych

WR-36/2013

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie reformy administracji skarbowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie z wolnej ręki
Data publikacji : 31.12.2013

Rejestr zmian
Autor : Wojciech Michota
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1887