2013

Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji rządowej w województwie

PN-31/2013

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 24.12.2013

Data modyfikacji : 24.12.2013
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Lipska
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 6756