2013

Organizacja szkoleń specjalistycznych i specjalistyczno-informatycznych, a także przygotowanie i wdrożenie kursu e-learningowego oraz opracowanie interaktywnego samouczka dla pracowników administracji skarbowej.

PN-14/2013

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie reformy administracji skarbowej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 28.06.2013

Data modyfikacji : 16.07.2013
Rejestr zmian
Autor : Wojciech Michota
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 28413