2013

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równego traktowania dla urzędników administracji publicznej

PN-12/2013

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 08.05.2013

Rejestr zmian
Autor : Barbara Szymborska
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2589