2012

Badanie ewaluacyjne projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia".

PN-30/2012

Zamówienie realizowane w ramach projektu  "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 09.11.2012

Data modyfikacji : 09.11.2012
Rejestr zmian
Autor : Barbara Szymborska
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2374