2012

Dostawa sprzętu komputerowego

NBO-22/2012

Postępowanie realizowane w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”, realizowanego w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”(realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V: Dobre Rządzenie. Działanie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej) oraz w ramach projektu „Media Równych Szans” (finansowanego ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 2007-2013) oraz budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pliki do pobrania

negocjacje bez ogłoszenia
Data publikacji : 27.09.2012

Data modyfikacji : 27.09.2012
Rejestr zmian
Autor : Bartłomiej Szpilarski
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1904