2012

Obsługa Logistyczna 18 dni szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania.

NBO-23/2012 Zamówienie udzielane na podstawie art. 101 ustawy Prawo zamówien publicznych

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Data publikacji : 25.09.2012

Rejestr zmian
Autor : Barbara Szymborska
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 2055