2012

Przeprowadzenie szkoleń pracowników administracji publicznej.

PN-19/2012

XZZZzzz Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Równe traktowanei standardem dobrego rządzenia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 10.08.2012

Data modyfikacji : 10.08.2012
Rejestr zmian
Autor : Sylwia Jabłońska
Osoba publikująca: Sylwia Jabłońska
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 2958