2011

Przeprowadzenie lektoratów z języka angielskiego i francuskiego dla kadry kierowniczej KPRM

PN-51/2011

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 08.12.2011

Data modyfikacji : 14.12.2011
Rejestr zmian
Autor : Krzysztof Motyk
Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1531