2011

Badanie społecznej percepcji służby cywilnej

PN-1/2011


Zamówienie realizowane w ramach projektu „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2011
Data modyfikacji : 13.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dagmir Długosz
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Grabski Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Szpilarski

Opcje strony

do góry