2011

Badanie społecznej percepcji służby cywilnej

PN-1/2011


Zamówienie realizowane w ramach projektu „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

przetarg nieograniczony
Data publikacji : 29.03.2011

Data modyfikacji : 13.10.2011
Rejestr zmian
Autor : Dagmir Długosz
Osoba publikująca: Marcin Grabski
Biuro Dyrektora Generalnego

liczba wejść: 1195