2010

Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej oraz przeprowadzenie badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w wybranych urzędach wojewódzkich

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

Data publikacji : 03.09.2010

Data modyfikacji : 19.11.2010
Rejestr zmian
Autor : Artur Obłuski
Osoba publikująca: Marcin Grabski


liczba wejść: 2442