Komunikaty

Komunikat z XII posiedzenia

Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 listopada 2017 r.

 

W dniu 3 listopada 2017 r. odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Posiedzenie zainaugurowali Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Współprzewodniczący Rady Pan Krzysztof Balon.

W trakcie posiedzenia zajęto się tematem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909), ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie posiedzenia dyskutowano także nad udziałem członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komitetach Monitorujących PO WER, w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Zespole do spraw spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Na zakończenie Rada podjęła uchwały w sprawach bieżących, w tym w sprawie zmiany regulaminu Rady.

 

Data publikacji : 27.02.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Joanna Wodzyńska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 375