Komunikaty

Komunikat z XIV posiedzenia Rady

Komunikat z XIV posiedzenia


Rady Działalności Pożytku Publicznego


z dnia 20 lutego 2018 r.

 

W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się czternaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Posiedzenie zainaugurowali Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Współprzewodniczący strony rządowo-samorządowej oraz Pan Krzysztof Balon, Współprzewodniczący strony pozarządowej.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady zajęli się sprawami procedowania projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz programu resortowego „Pokonać bezdomność”. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawił członkom Rady proponowane zapisy regulaminu konkursu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku, które m.in. ograniczają liczbę kryteriów oceny wniosków oraz zmieniają sposób rozliczania projektów na bazujący na ocenie osiągnięcia rezultatów i stopnia realizacji działań. Ponadto, członkowie Rady podjęli uchwały m.in. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady oraz dotyczącą projektu regulaminu konkursu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku. Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk przedstawił informację na temat aktualnego stanu organizacji Narodowego Instytutu Wolności oraz na temat wykazu organizacji pożytku publicznego za rok 2017.

Pani Weronika Najda, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiła informację o przeprowadzonej procedurze i wynikach naboru na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności rekomendowanych przez organizacje pozarządowe - w wyniku naboru w skład Rady zostali powołani: Pani Weronika Czyżewska-Waglowska, Pani Ilona Gosiewska, Pan Wojciech Jachimowicz, Pan Sebastian Wijas oraz Pan Tymoteusz Zych.

Członkowie Rady przedstawili zakres działań podejmowanych przez Zespoły robocze.   Na zakończenie Rada podjęła uchwały w sprawach bieżących, w tym powołała doraźny Zespół do spraw przeciwdziałania szerzeniu ideologii totalitarnych przez organizacje pożytku publicznego.

Data publikacji : 27.02.2018

Rejestr zmian
Autor : Joanna Wodzyńska
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 433