Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG  ds.:

- Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (AGRI) – 1 stanowisko w Wydziale H-4.
- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 4  stanowiska w Wydziale B-2; F-4;H-1; H-4.
- Konkurencji (COMP) - 3 stanowiska  w Wydziale E-3; G-1; H-5.
- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 5 stanowisk  (COST – FREE) w Wydziale Del. Zambie; Del. Zimbabwe; 04; C-4; C-5.
- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale D-3.
- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale E-2.
- Środowiska (ENV) - 1  stanowisko w Wydziale  C-4 (COST – FREE).
Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisk0  w Wydziale E-1.
- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 1 stanowisko  w Wydziale A-4.
- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 1 stanowisko  w Wydziale A-4.
- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2 stanowiska w Wydziale B-2; C-1.

oraz

- we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) - 1 stanowisko  w Wydziale D-4.
- w  Eurostacie (ESTAT) - 2 stanowiska  w Wydziale F-3; G-6.
- w Służbie ds. Wspierania Reform Strukturalnych  (REFORM) -01.
- w Urzędzie Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB ) - 1 stanowisko  w Wydziale RE-1.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  15 maja  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl (Adresy mailowe ulegną zmianie !  ! )

 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry