Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost- free) w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost- free) w DG ds.:

- Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko  w Wydziale B-1.

- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko w Wydziale H-5.

- Konkurencji (COMP) - 5 stanowisk w Wydziale B-4; C-5; D-5; E-4; G-5.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko B-1.

- Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC) - 2  stanowiska  w Wydziale B-3; C-4.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale E-1.

- Środowiska (ENV) - 2  stanowiska  (COST – FREE) w Wydziale B-3; C-2.

- Eurostacie (ESTAT) - 2 stanowiska w Wydziale D-1; E-2.

- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 2 stanowiska  w Wydziale A-3_Georgie; B-2.

- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 1 stanowisko  w Wydziale D-1.

- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale C-1.

- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 1  stanowisko w Wydziale C-2.

- Służbie Prawnej (SJ) - 1  stanowisko w Wydziale D.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 2 stanowiska w Wydziale B-1; B-2.

- Handlu (TRADE) - 2 stanowiska C-1; E-2 Georgie.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 16 kwietnia  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry