Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze na stanowiska ekspertów narodowych

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERCEA) prowadzi nabór na stanowiska ekspertów narodowych

Profile (7) :

1.       Scientific Support to the European Research Council

2.       Ethics Officer

3.       Research Programme Expert Life Sciences

4.       Research Programme Expert Engineering (two positions)

5.       Research Programme Expert Chemistry or Materials Science

6.       Research Programme Expert Earth System Science

7.       Research Programme Expert Social Sciences and Humanities

Dokument dotycz. naboru: Call for Expression of Interest – Seconded National Experts (ERCEA/SNE/184/2020): https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/SNE-Call-ERCEA-184-2020.pdf
Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  7 kwietnia  2020 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

 1. Dokumenty wymagane przez Agencje ERCEA (info. w dokumencie ERCEA: Call for Expression of Interest w pkt 5: Submission of Applications)
 2. Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
  1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2. imię i nazwisko,
  3. przebieg kariery zawodowej.
  W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).

 1. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem ( http://www.msz.gov.pl/resource/fd127b27-23e4-4387-b73c-18194c7ac99c:JCR)

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

        Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 27.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry