Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG KE

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG KE

Stanowiska w DG ds.:

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale C-3,

- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)  - 1  stanowisko  w Wydziale I -1,

- Energii (ENER)  - 1  stanowisko w Wydziale B-3,

- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 1 stanowisko  w Wydziale C-4,

- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisko w Wydziale A-4, - nabór anulowany

- Eurostacie (ESTAT) - 3 stanowisko w Wydziale D-1, G-1, E-1,

- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale E-4,

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko  w Wydziale B-2,

- Służbie Prawnej (SJ) - 1  stanowisko w Wydziale E.

Dokumenty:

  1. Opisy stanowisk.
  2. Decyzja KE (C 2008) ws. delegowania na stanowiska SNE w KE
  3. Procedury (krajowe) ws. delegowania na stanowiska SNE w strukturach UE.
  4. Klauzula inf. dot. przetwarzanych danych

opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 15 stycznia  2020 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 22.11.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry