Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym COST – FREE) w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych ( w tym COST – FREE) w DG:

- Komunikacji Społecznej (COMM) – 2   stanowiska w Wydziale A-1, C-2
- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko (COST – FREE) w Wydziale E-2 Zambia
- Służbie ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) - 1  stanowisko (COST – FREE) w Wydziale 4 _India
- Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (HR) - 1  stanowisko w Wydziale E- 2
-  Mobilności i Transportu (MOVE) -  1 stanowisko w Wydziale B-4
- Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (NEAR) - 1  stanowisko (COST – FREE) w Wydziale D-4_BIH
- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko w Wydziale G-1
- Sekretariacie Generalnym (SG) - 1  stanowisko w Wydziale F-3
- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 2 stanowiska  w Wydziale B-2, D-2.

 

1. Opisy stanowisk
2. Decyzja KE (C 2008) ws. delegowania na stanowiska SNE w KE
3. Procedury (krajowe) ws. delegowania na stanowiska SNE w strukturach UE.
4. Klauzula inf. dot. przetwarzanych danych
opublikowano na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-unia-europejska

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 4 grudnia 2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 16.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry