Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule COST - FREE) w DG oraz Departamentach

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule COST  - FREE) w DG oraz Depart.  ds.:

- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko w Wydziale H-1.

- Konkurencji (COMP) - 4 stanowiska w Wydziale B-1, B-3, G-1, G-5.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 4 stanowiska (COST – FREE) w Wydziale Del. Kenya, C-2, C-6_Climate, C-6_Energy.

- Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC) - 1  stanowisko w Wydziale  B-2.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 2  stanowiska w Wydziale A-3, B-1.

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 1  stanowisko w Wydziale E-1_New York (COST – FREE)

- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale D-3_Geneva (COST – FREE).

- Środowiska (ENV) - 1  stanowiska  w Wydziale F-3 (COST – FREE).

- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisko w Wydziale C-2.

- Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (HR) - 1  stanowisko w Wydziale DS -3.

- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 2 stanowiska  w Wydziale B-1, E-3.

- Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (MARE) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 3 stanowiska w Wydziale A-1, B-1, C-2.

- Handlu (TRADE) - 2 stanowiska (COST – FREE) w Wydziale C-1_Del.Tokyo, E-2_Berne. - termin skrócony - 16 października

oraz w:

- Eurostacie (ESTAT) - 3 stanowisko w Wydziale F-3, F-4, G-6.

- Urzędzie Infrastruktury i Logistyki (OIB) 1  stanowisko w Wydziale RE-1.

Na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi opublikowano:

  1. Opisy stanowisk.
  2. Decyzja KE (C 2008) ws. delegowania na stanowiska SNE w KE (oraz diety od 2019 r.)
  3. Procedury (krajowe) ws. delegowania na stanowiska SNE w strukturach UE.
  4. Klauzula inf. dot. przetwarzanych danych.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 14 listopada 2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 19.09.2019
Data modyfikacji : 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry