Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta POLITICAL ADVISER - BASED IN BAKU (AZERBAIJAN) w Biurze Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji (EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta  POLITICAL ADVISER - BASED IN BAKU (AZERBAIJAN) w Biurze Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji  (EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia)

Pełną dokumentację opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  25 września 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Szczegółowy życiorys kandydata na podstawie załączonego formularza

2).Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy tylko uwzględnić :

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 13.09.2019

Rejestr zmian
Autor : i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 27