Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta narodowego w Departamencie ds. komunikacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ogłosił konkurs na stanowisko eksperta narodowego w Departamencie ds. komunikacji

Opis stanowiska (nr: END/D1-PRE/02/2019 ) oraz decyzja dot. delegowania ekspertów narodowych do EKE-S opublikowano na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praca-w-organizacjach-miedzynarodowych.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa   25 września 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ EKE-S (info. w zał. dokumencie w pkt. 5. Information for the applicants and selection procedure)

2).Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
    1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
    2. imię i nazwisko,
    3. przebieg kariery zawodowej.
    W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).

3).Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem ( http://www.msz.gov.pl/resource/fd127b27-23e4-4387-b73c-18194c7ac99c:JCR)

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 05.09.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 42