Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w DG ds.:

- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 2  stanowiska w Wydziale D-2, G-2.

- Konkurencji (COMP) - 2 stanowiska w Wydziale E-1, F-4.

- Tłumaczeń Pisemnych (DGT) - 1 stanowisko w Wydziale CHR.2.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale CEF-CPE-01.

- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale F-1.

- Eurostacie (ESTAT) - 1 stanowisko w Wydziale C-2, E-4, G-4.

- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 2  stanowiska w Wydziale A-4, C-2.

- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW)  - 1  stanowisko  w Wydziale B - 1.

-  Wspólnym  Centrum Badawczym (JRC) - 1  stanowisko w Wydziale B-5.

- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 1 stanowisko  w Wydziale A-1.

- Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - 1  stanowisko w Wydziale A-3.

Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2  stanowiska w Wydziale C-3., G-4.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 1 stanowisko w Wydziale A-2.

Dokumenty:

  1. Opisy stanowisk.
  2. Decyzja KE (C 2008) ws. delegowania na stanowiska SNE w KE.
  3. Procedury (krajowe) ws. delegowania na stanowiska SNE w strukturach UE.
  4. Klauzula inf. dot. przetwarzanych danych

opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 11 września 2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 24.06.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 103