Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule COST-FREE) w DG KE

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule COST-FREE) w DG KE.

  1. Opisy stanowisk
  2. Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach UE
  3. Decyzja KE C(2008) 6866 (oraz diety od stycznia 2019r.)

opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Stanowiska w DG:

- Informatyki (DIGIT) - 1 stanowisko w Wydziale D-2.

- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 1  stanowisko w Wydziale D-4.

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale A-1.

- Mobilności i Transportu (MOVE) -  2 stanowiska w Wydziale B-4; B-1.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 2 stanowiska w Wydziale D-1; A-4.

- Środowiska (ENV) - 2  stanowiska  w Wydziale C-1 (w formule COST-FREE) ; F-1.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 2 stanowiska w Wydziale A-4 (w formule COST-FREE); C-1

- Handlu (TRADE) - 1 stanowisko  w Wydziale C-2.

- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 2  stanowiska w Wydziale B-2; I-2

- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 1 stanowisko  w Wydziale A-3.

- Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko  w Wydziale C-4.

- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 7 stanowisk  w Wydziale D-1;  A-4  ORAZ stanowiska w formule COST-FREE: A-3 (Del. Egypte);  A-3 (del. Gambie); A-3 (Del. Bangladesh ;A-3 (Del. Pakistan);  A-3 (Del. Turguie).

- Konkurencji (COMP) - 1 stanowisko w Wydziale C-2.

- Budżetu (BUDG) - 2  stanowiska w Wydziale B-3_A; B-3_B.

- Eurostacie (ESTAT) - 2 stanowiska w Wydziale G-5; E-1.

- Sekretariacie Generalnym (SG) - 1  stanowisko w Wydziale SRSS

- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale B-2.

- Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (HR) - 1  stanowisko w Wydziale DS-1.

- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisko w Wydziale D-3.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa   10 czerwca  2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.   

W życiorysie w formie skróconej  NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji : 16.04.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 8