Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego

Agencja Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego

Informacje ws. naboru (data analyst with a technical profile):  http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies oraz w dokumencie opublikowanym na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  19 MARCA 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane przez CEDEFOP (pkt 11: Submission of Apllications)

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:
W życiorysie w formie skróconej należy TYLKO uwzględnić: 1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega, 2. imię i nazwisko, 3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem
Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto

Data publikacji : 08.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 37