Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Policy Officer

Agencja eu–LISA  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Policy Officer

Opis stanowiska (Ref. No: eu-LISA/19/SNE/2.1) oraz informacje dot. naboru: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx  

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  19 MARCA 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane przez eu-Lisa (pkt 8: Application procedure)

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:
W życiorysie w formie skróconej należy TYLKO uwzględnić: 1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega, 2. imię i nazwisko, 3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem
Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 01.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 45