Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze na 7 stanowisk ekspertów narodowych

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła nabór na 7 stanowisk ekspertów narodowych

Seconded National Experts (M/F)
15 different profiles
Ref.: ECHA/SNE/001-007
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

https://echa.europa.eu/about-us/jobs/seconded-national-experts/information-for-candidates

Profile Reference

Profile Title

ECHA/SNE/2019/001

National Experts in Professional Training (NEPTs)

ECHA/SNE/2019/002

SNE - SO - Waste Framework Directive

ECHA/SNE/2019/003

SNE - SO - MSC Secretariat

ECHA/SNE/2019/004

SNE - SO - Integrated Regulatory Strategy

ECHA/SNE/2019/005

SNE - SO - Substance and Dossier Evaluation

ECHA/SNE/2019/006

SNE - SO - Classification

ECHA/SNE/2019/007

SNE - SO - Biocides

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej”  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 18 marca 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane przez Agencję ECHA.
2). Życiorys w formie skróconej
 w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).
3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 06.02.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 48