Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na 3 stanowiska ekspertów narodowych (w formule co-financed) w Wydziale prawnym i ds. praworządności w Delegaturze UE w Kosowie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych ogłosiła nabór kandydatów na 3 stanowiska ekspertów narodowych (w formule co-financed) w Wydziale prawnym i ds. praworządności w Delegaturze UE w Kosowie

Delegation

N° post

SYSPER

Delegation section

Comments

Kosovo

301348

Legal Matters and Advisory

on Rule of Law section

 

Kosovo

301349

Legal Matters and Advisory on Rule of Law section

 

Kosovo

299026

Legal Matters and Advisory on Rule of Law section

 

 

Rozmowy z kandydatami odbędą się w marcu 2019 r.

Wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET/SECRET UE.  W zakresie zasad oddelegowania na ww. stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ .  

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  6 MARCA 2019 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1. List motywacyjny oraz Życiorys kandydata w języku angielskim  (pdf lub word) w formacie europejskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega

2. Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji. (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).
2). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem  

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 06.02.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 28