Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) prowadzi nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

  • EASO/2019/SNE/001 – Operations Expert (SNE)
  • EASO/2018/SNE/005 – Statistics Expert (SNE)

Opisy stanowisk oraz dodatkowe informacje: https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

UWAGA: Należy zapoznać się z trybem zgłoszenia, o której w pkt 5 Procedura zgłoszenia. W przypadku planu zgłoszenia kandydata, należy wcześniej skontaktować się z MSZ kierując informację na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 lutego  2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane wz. ze zgłoszeniem, wymienione w opisie stanowiska pkt 5 Procedura zgłoszenia (znajduje się na ww. stronie internetowej).

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, znajomość języków obcych).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem .

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 29.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 76