Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na dwa stanowiska (w formule co-financed) ekspertów narodowych: Cyber Security Training Manager

Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) prowadzi nabór kandydatów na dwa stanowiska (w formule co-financed) ekspertów narodowych: Cyber Security Training Manager

 

1). Opisy stanowisk:

               1. Job title: Cyber Security Training Manager; IDENTIFICATION OF THE JOB (22),

               2. Job title: Cyber Security Training Manager (cyber defence); IDENTIFICATION OF THE JOB (25) oraz

2). DECISIONS COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/712 of 14 May 2018 amending Decision (CFSP) 2016/2382 establishing a European Security and Defence College (ESDC) 3). COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/2382 of 21 December 2016 establishing a European Security and Defence College (ESDC) and repealing Decision 2013/189/CFSP THE COUNCIL

opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W zakresie zasad oddelegowania na ww. stanowiska ekspertów narodowych obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ (w szczególności art. 16 )

ESDZ zapowiedziała rozmowy w marcu br.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej”  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  20 lutego  2019 r.

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europejskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega.

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

               1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

               2. imię i nazwisko,

               3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 25.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 50