Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w zakresie zarządzania kryzysowego w wydziale ds. Ochrony ludności (w RELEX 2 C) w SGR

Sekretariat Generalny Rady UE prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego  w zakresie zarządzania kryzysowego w wydziale ds. Ochrony ludności (w RELEX 2 C) w SGR (Ref.: END/1/2019, 3227)

Dokumenty:   Zał. 1 oraz Annex opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.  Okres oddelegowania: 2 lata z możliwością przedłużenia.

W zakresie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego obowiązuje: Council Decision of 23 June 2015 on the rules applicable to national experts on secondment to the General Secretariat of the Council (2015/1027/EC, OJ L 163, 30.6.2015, repealing Decision 2007/829/EC).

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. 

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa   18 stycznia   2019 r.

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). List motywacyjny i szczegółowy życiorys kandydata w języku angielskim (szczegół. dot. wykształcenia i miejsc pracy)

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2.  imię i nazwisko,

3.  przebieg kariery zawodowej.  

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (nr telefonów, adresów zamieszkania, ukończonych szkół, znajomości języków obcych).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 02.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 70