Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych do Zespołu ds. polityki i konsultacji w obszarze udzielania pomocy w zakresie komentarzy i opinii nt. inicjatyw politycznych i legislacyjnych, mających wpływ na ochronę danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (European Data Protection Supervisor, EDPS) ogłosił nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych do Zespołu ds. polityki i konsultacji w obszarze udzielania pomocy w zakresie komentarzy i opinii nt. inicjatyw politycznych i legislacyjnych, mających wpływ na ochronę danych

Informacje ws. naboru: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#nationalexperts.  Dokument z inf. o naborze, jak również zasady oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do EDPS w załączeniu.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  12 grudnia  2018 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

1). Życiorys kandydata oraz list motywacyjny w języku angielskim,

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2. imię i nazwisko,
  3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji. (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).
3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem  

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 04.12.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 30