Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Research Officer

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) PRZEDŁUŻYŁA TERMIN naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Research Officer

Recruitment procedure no:

SNE/2018/18

Post Title:

Research Officer

Na ww. stanowisko wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU CONFIDENTIAL (CONFIDENTIEL UE); poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Oddelegowanie na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia).

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. 

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  16 listopada  2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.   nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
    2. imię i nazwisko,
    3. przebieg kariery zawodowej.
    W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem ( http://www.msz.gov.pl/resource/fd127b27-23e4-4387-b73c-18194c7ac99c:JCR)

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 24.10.2018

Data modyfikacji : 06.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 41