Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na stanowisko - short term secondment- eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16)

FRONTEX (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) przedłużyła termin naboru kandydatów na stanowisko - short term secondment- eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16)

Oddelegowanie: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Recruitment procedure no:

SNE/2018/16 (short-term secondment)

Post Title:

Logistic Officer

Uwaga: Na ww. stanowisko wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU CONFIDENTIAL (CONFIDENTIEL UE). Poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. 

Termin zgłoszenia kandydata na przedmiotowe stanowisko do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 22 października 2018 r.  14 grudnia 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia należy dołączyć:
1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM
2). Życiorys w formie skróconej
 w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
      1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
      2. imię i nazwisko,
      3. przebieg kariery zawodowej. W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).
3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 09.10.2018

Data modyfikacji : 15.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 74